Användarvillkor

Barnmorskegruppen Öresund har valt att sammanfatta vad lagen innebär för att du på ett enkelt sätt ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter. Observera att texten inte är våra legala policy utan en förenklad sammanfattad beskrivning.

Vad är GDPR?
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du ska känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt hos oss.

Vad är personuppgift?
Personuppgift är varje uppgift varigenom en fysisk, levande person direkt eller indirekt kan identifieras t.ex. personnummer, namn, e-post, bild, telefonnummer mm.

Hur lagrar vi dina uppgifter?
I vårt bokningssystem hanterar vi mängder med persondata. När du bokar dig för besök eller kurs i vårt bokningssystem själv via internet så inhämtas aktivt samtycke i samband med bokningen. När du bokar besök eller kurs via telefonkontakt med personal på Barnmorskegruppen Öresund så behöver vi inte inhämta samtycke från dig som kund eftersom ett kundavtal ingås när bokningen sker och du erhåller bekräftelse per uppgiven mailadress.

Vi lagrar bara mejl som behövs för att uppfylla ändamålen.
Vi raderar kontinuerligt våra inkorgar med mejl och sparar dessa i max 6 månader.
Därefter raderas meddelandet.

Vi skiljer på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och Barnmorskegruppen Öresund kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter. Det finns dock fria fält i bokningningen där det kan finnas information. Dessa uppgifter kommer oss tillhanda om du som gäst väljer att fylla i dessa uppgifter eller om vi gör en anteckning av vikt för oss inför ditt besök. Vi uppmanar våra kunder att inte föra in anteckningar av känslig karaktär i vårt bokningssystem.

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och journalför din besök i anvisat journalsystem samt registrerar i anvisade system för "listning", besöksregistrering samt i förekommande fall nationella graviditetsregistret.
Vid dina ev. ultraljudsbesök sker bildlagring via vårt system med serverplacering i Sverige.

Registerutdrag
Du har som har ingått i ett kundavtal med Barnmorskegruppen Öresund har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person.

Radera dina uppgifter?
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter t.ex. enligt bokföringslagen.

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.
Maila till integritet@bmgo.se 
Mailet ska i möjligaste mån skickas från den mailadress du är registrerad med hos Barnmorskegruppen Öresund.

För mer information om vårt integritetsarbetet läs vår integritetspolicy.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.